Attempt to steal our car failed

Attempt to steal our car failed
Mar 21, 2016

Ke leboga Modimo ka Arch Bishop Zondo, last week ke bile le toro ba utswa koloi ya Ntate kalapeng. Ka thoma gorapela ke re ka lebitso la Modimo wa ArchBishop le ka se etseye koloi. Kannete ba pallwa ke go e tseya. Ditsotsi di tsene ka lapeng, tsa roba lock ya gate le chaene ba tsena, ba leka go tseya koloi ya ntate. Ba tsene ba bula koloi, ba e phusha gore e ye ko ntle gore ba kgone go e starta, ka mohau wa Modimo koloi ya curva, ya ba pallwa ke go e jekisa, ra utlwa sound, Ntate a tsoga, ba tshaba. Koloi e teng ke leboga Modimo. Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *